Dissabte, 16 De Gener De 2021

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Patronat de Turisme

CONDICIONS CONTRACTACIÓ DE TASQUES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I SUPORT A L'OFICINA DE TURISME DE SOLSONÈS.

a) El servei consisteix en la realització de tasques d'atenció al públic i suport a l'Oficina de Turisme del Solsonès els caps de setmana, i si s'escau dies festius, per tal de suplir puntualment el personal que hi presta aquests serveis. No es correspon en la totalitat dels caps de setmana (normalment seran tres de cada quatre al mes).

b) Preu: 10 euros/hora més IVA. Només es pagarà per hores de prestació efectiva del servei.

No s'admetrà cap proposta amb un preu superior a l'assenyalat.

S'estima aproximadament el cost d'aquest servei en 2.430 euros (IVA no inclòs) fins a 31-12-2016.

c) La data màxima de presentació d'ofertes s'estableix fins el dia 29 d'abril de 2016 a les 12 hores. El lloc de presentació és al registre del Patronat de Turisme del Solsonès, situat al carrer Dominics, 12 (25280) de Solsona. Telèfon: 973482003.

d) El servei es prestarà a les dependències de l'Oficina de Turisme del Solsonès, situades a la carretera de Bassella, 1 de Solsona o puntualment a l'Oficina de Turisme de Sant Llorenç de Morunys.

e) Horaris:

Dissabtes: de 10 a 13h i de 16 a 19h

Diumenges (i festius, si sescau): de 10 a 13h

L'horari dels diumenges del mes d'agost serà de 10 a 13h i de 16 a 19h

f) Es tindrà en compte en la present contractació, els següent punts demostrables:

·         L'experiència laboral relacionada amb l'atenció al públic a nivell turístic.

·         Els estudis acadèmics relacionats en turisme i amb les tasques a realitzar (inclosos coneixements informàtics)

·         Disposar de coneixements d'anglès i francès, a part del català i castellà.

·         Coneixements de la comarca del Solsonès i del seu teixit empresarial (a nivell turístic).

·         Nombre de persones disponibles per prestar el servei.

g) Serà obligació de l'empresa contractista disposar d'una assegurança per possibles danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

h) La vigència d'aquest contracte s'estableix inicialment fins a 31-12-2016, si bé el servei es podrà continuar prestant en posterioritat a dita data sense que s'excedeixi d'un any. No hi ha possibilitat de pròrroga.

Solsona, 20 d'abril de 2016

... + infoMapa Web