Dissabte, 6 De Juny De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Pla Ciutadania i Immigració

22/03/2012

Pla de Ciutadania i Immigraci


FotoEl Pla de Ciutadania i Immigració és un servei integral de polítiques migratòries dirigit a tots els municipis del Solsonès.

L'objectiu principal d'aquest Pla és contribuir a la plena incorporació dels col·lectius d'immigrants a la vida social de la comarca, tot potenciant la convivència i la cohesió comunitària, així com la igualtat d'oportunitats, la lluita contra l'exclusió social i la igualtat d'accés als recursos.

Àmbits en els quals actua el Pla de Ciutadania i Immigració:

- Acollida i servei de traducció: es pretén acollir als nouvinguts que arriben a la comarca per tal que tinguin el més ràpid possible una plena autonomia. Es compta amb un servei de traducció per facilitar la comunicació entre els nouvinguts i els professionals dels diferents serveis públics.

- Assessorament tècnic a l'hora de gestionar el fet migratori en cada municipi.

- Formació: des del Pla s'ofereix formació adreçada als professionals que atenen a la població nouvinguda i també a la població immigrant per tal de garantir la igualtat d'oportunitats.

- Sensibilització: s'impulsen projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la població amb l'objectiu de tractar diferents aspectes vinculats al fet migratori.

- Espai de trobada: es promouen diferents actuacions per tal de facilitar la interrelació entre nouvinguts i persones que ja fa temps que resideixen a la comarca (tallers per a pares i mares...).

- Entitats: es manté un contacte freqüent amb les entitats per assessorar-los en diferents temes: dissenyar projectes per acollir-se a subvencions, assessorament en la creació d'associacions...

Per contactar amb el Pla de Ciutadania i Immigració podeu fer-ho per telèfon 973 48 32 34 (ext. 119) o per correu electrònic plaimmigracio@solsones.ddl.net

Pla cofinançat pel Fons Social Europeu


Mapa Web