Dimarts, 29 De Setembre De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Administració

20/03/2012

Administració


Foto

Àrea de suport intern a les diferents àrees del Consell Comarcal.

 


 • Atenció presencial i telefònica a la ciutadania
 • Suport a làrea de presidència/gerència en el registre dentrada i sortida de correspondència del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms
 • Emissió de certificats digitals per a la ciutadania
 • Actualització de les bases de dades dòrgans de govern, òrgans consultius, entitats i empreses
 • Consergeria, serveis logístics, manteniment i control de les claus daccés a les instal·lacions
 • Control, organització i gestió de larxiu de documentació i material
 • Vetllar pel compliment dels terminis de les sol·licituds i/o de les  justificacions dajuts o dactuacions
 • Gestió i seguiment dels contractes de subministrament (gasoil, estella...) i serveis de manteniment (neteja, ascensor...), comunicacions i compra de material fungible
 • Seguiment de les tasques vinculades als serveis informàtics  de suport i manteniment (el tècnic informàtic del Consell continuarà efectuant la primera assistència). Aquesta acció ve finançada per la Diputació de Lleida, que enguany ha aportat 8.000,00 ¬ per a l'adquisició d'equipament informàtic.
 • Actualització de linventari de béns del Consell Comarcal dacord amb la normativa vigent i en coordinació amb secretaria i intervenció
 • Tramesa diària del recull de publicacions als diaris oficials, del recull de premsa i tramesa trimestral al personal del calendari de sessions del Consell Comarcal i els seus organismes autònoms
 • Reserva i preparació de sales per a reunions internes i gestió de la cessió de sales a entitats externes
 • Gestió de la cessió de material i equips a entitats externes
 • Coordinació del repartiment de publicitat centralitzant les demandes de les diferents àrees
 • Col·laboracions puntuals diverses en projectes i aquelles altres tasques que des de presidència o gerència se li encomanin


Mapa Web