Dimecres, 12 De Agost De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Secretaria i S. Jurídics

09/03/2012

SERVEI DE SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS
Assessoria jurídica als Ajuntaments de la comarca del Solsonès.

Defensa dels ajuntaments en els contenciosos, contestacions de demandes, i altres, atenent a la documentació tramesa, a partir de la legislació i de la jurisprudència.

Donar fe i elaboració de les actes de les sessions:

·     Comissió de Govern del Consell Comarcal

·     Ple del Consell Comarcal

·     Junta del Centre Sanitari del Solsonès, FPC

·     Comissió de Govern del Centre Sanitari

·     Comissió dEstudi Informe o Consulta

·     Comissió Especial de Comptes

·     Consell de la Gent Gran del Solsonès

·     Consell de Dones del Solsonès

·     Consell Supramunicipal de Serveis Socials

·     Donar fe i aixecar acta de la resta dactes o sessions que es cregui convenient.

 

Execució dels acords de les sessions esmentades.

Obertura i Seguiment dels expedients dobres o serveis que es duen a terme des del Consell Comarcal i Centre Sanitari.

Elaboració de convenis i contractes diversos.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I ORGANISMES AUTÒNOMS: Aida Molner i Pejoan


Informació addicional :
Mapa Web