Dilluns, 16 De Desembre De 2019

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Medi Ambient i Territori

09/03/2012

MEDI AMBIENT I TERRITORI


FotoDes de làrea de Medi Ambient i Territori es coordinen el conjunt dactivitats que es desenvolupen en el Consell Comarcal del Solsonès, relacionades amb temàtica ambiental, forestal, energètica, infraestructures i telecomunicacions, principalment.

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT

Residus

 • Coordinació i seguiment dels serveis de recollida i gestió dels residus municipals a la comarca del Solsonès: fracció resta, vidre, envasos, paper i fracció orgànica; així com la gestió del dipòsit controlat de residus de Clariana de Cardener.
 • Desenvolupament de campanyes de sensibilització orientades al foment de la recollida selectiva dels residus.
 • Coordinació tècnica de la gestió i foment de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals, a la comarca del Solsonès i Cardona.

 

Gestió Forestal

 • Planificació, execució i seguiment de les actuacions anuals descrites al Pla Director Forestal, així com la tramitació dajuts i subvencions per a la Gestió Forestal Sostenible; direcció i seguiment dobres relacionades amb la forest.
 • Seguiment de la campanya anual de fumigació de boscos per controlar la proliferació de la processionària.

Medi natural

 • Tramitació de permisos daccés motoritzat al medi natural.
 • Seguiment de les actuacions definides al Pla Director Forestal del Solsonès.

Energia

 • Assessorament a ajuntaments, particulars i empreses en matèria destalvi energètic i denergies renovables.
 • Tramitació a entitats públiques  de subvencions de lICAEN.
 • Seguiment de les actuacions proposades a les auditories energètiques dels edificis del Palau Llobera i del Centre Sanitari del Solsonès.
 • Participació en el projecte Innobiomassa, centrat en lestudi i desenvolupament diniciatives encaminades a potenciar lús de la biomassa com a font denergia alternativa.

Altres actuacions ambientals

 • Actualització dels mapes de capacitat de contaminació acústica de la comarca.
 • Seguiment i tramitació de subvencions relacionades amb els plans dadequació de lenllumenat exterior.
 • Assessorament intern i extern en matèria mediambiental.

 

ÀREA DE TERRITORI

Xarxa de Camins dInterès Comarcal

 • Actuacions dinspecció i seguiment de lestat de conservació de la Xarxa de Camins dInterès Comarcal: 60 camins i 400 Km, amb lobjectiu de detectar incidències i dur a terme programes dinversions encaminats a la millora daquests, com ara: manteniment durant lèpoca hivernal, millora del ferm, senyalització, asfaltat de camins en terra, millora de drenatges, etc.

Telecomunicacions

 • Detecció, seguiment i tramitació dincidències relacionades amb els serveis de telecomunicacions i societat de la infromació, al conjunt de la comarca: ajuntaments, empresaris i usuaris en general.
 • Seguiment i coordinació del projecte Solsonès Connecta, orientat a resoldre problemes de cobertura de TDT, Banda Ampla i telefonia mòbil, al conjunt del territori, així com donar a conèixer el projecte BARSAT, amb lobjectiu dimplantar la banda ampla via satèl·lit.

GIS Servei de Cartografia

 • Inventari i digitalització de les infraestructures i elements topogràfics del territori, per a la normalització i actualització delements sobre la base cartogràfica de lIntitut Cartogràfic de Catalunya.
 • Edició de cartografia temàtica.
 • Suport tècnic als ajuntaments de la comarca en els treballs de delimitació territorial del Departament de Governació i de lInstitut Cartogràfic de Catalunya.

 

Prevenció dincendis i protecció civil

 • Redacció i seguiment dels Plans dActuació Municipal de Protecció Civil dels municipis de la comarca del Solsonès.
 • Redacció del Pla dActuació i Suport 
 • Tramitació dajuts en matèria de protecció civil del Departament dInterior.
 • Actuacions de coordinació amb la subdelegació del govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de Protecció Civil.


Mapa Web