Dimecres, 12 De Agost De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Ensenyament

09/03/2012

ENSENYAMENT


FotoOBJECTIUS

El Consell Comarcal gestiona els ajuts de transport i de menjador escolar, per aquells alumnes de la comarca del Solsonès que cursen educació infantil de segon cicle, primària i secundària, d'acord amb el conveni signat entre el Departament d'Ensenyament i aquest Consell Comarcal.

USUARIS

Tindran dret a la gratuïtat del menjador i del transport escolar, aquells alumnes que no tinguin oferta educativa al seu municipi (OBLIGATORIS).

Els alumnes que tenen oferta educativa al seu municipi i tenen una distància superior a 3 Km de casa al centre escolar, podran demanar un ajut de transport i de menjador que es concedirà en base a la Renda i segons uns barems que ens venen marcats pel Departament d'Ensenyament (NO OBLIGATORIS).

La Diputació de Lleida va aportar tan pel curs 2017-2018 una subvenció de 8.600 euros per al servei de transport escolar no obligatori i una subvenció de 14.368,50 euros per les despeses del menjador escolar no obligatori.

Segons criteris del Departament dEducació els alumnes han danar al centre escolar al qual estan vinculats segons el mapa escolar,  de no ser així, aquests no tindran dret ni a menjador ni a transport escolar.

FUNCIONAMENT

Els centres escolars de la comarca fan arribar al Consell Comarcal, les sol·licituds d'ajut de transport i/o menjador escolar dels alumnes que no han sol·licitat, tant els obligatoris com els no obligatoris.

El Consell notifica a les famílies que reuneixen els requisits, així com també als centres escolars. El Consell Comarcal liquida el cost del menjador als centres escolars, segons l'ús que es fa del servei. En quant al transport, el Consell paga directament a les empreses adjudicatàries del transport col·lectiu i, lindividual de desplaçament ho paga a les famílies en un únic pagament un cop finalitzat el curs escolar.


Mapa Web