Dilluns, 16 De Desembre De 2019

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Promoció Econòmica

09/05/2018

PLA DE TREBALL I FROMACIÓ


Foto


 

TREBALL I FORMACIÓ

Entre el 29 de desembre de 2017 i el 31 de gener de 2018 es van incorporar al Consell Comarcal del Solsonès les 19 persones que formen part del Programa de Treball i Formació finançat pel Servei dOcupació de Catalunya, el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu.

Aquestes 19 persones estan desenvolupant principalment tasques de suport administratiu i de manteniment polivalent.

Amb aquesta iniciativa ladministració està apostant per dinamitzar el mercat del treball mitjançant la mobilització de persones en situació datur de llarga durada. A més, totes estan rebent formació per tal de millorar la seva empleabilitat en el futur.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El Programa Treball i Formació és un Programa que forma part de les polítiques actives docupació, segons es defineixen en larticle 36 del Reial Decret Llei 3/2015 de 23 doctubre, pel qual saprova el Text Refós de la Llei dOcupació. Integra accions dexperiència laboral i accions de formació. Per aquest motiu, les persones destinatàries del Programa han de rebre sempre, simultàniament, una acció dexperiència laboral en un entorn real de treball (contracte de treball) i una acció formativa impartida dins la jornada laboral. La convocatòria 2017 inclou quatre línies de subvenció diferents dividides en accions:

  • Línia Treball i Formació per a persones en situació datur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys (PANP)
  • Línia Treball i Formació per a persones en situació datur beneficiàries de la renda mínima dinserció (PRMI)
  • Treball i Formació per a dones en situació datur (DONA)
  • Accions de coordinació i suport tècnic (COOR)

Les línies PANP i COOR estan subvencionades pel Servei Públic dOcupació de Catalunya i es duen a terme dacord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2162/2017 d1 de setembre, i lOrdre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual saproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

Les línies PRMI i DONA estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançades pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020. Les accions es desenvolupen dacord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2162/2017 d1 de setembre, i lOrdre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual saproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.


Mapa Web