Dijous, 29 De Octubre De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Notícies

13/07/2020

S’obre el període per presentar les sol·licituds d’ajuts per a despeses escolars del curs 2020-21


El Consell Comarcal renova aquesta convocatòria i en prioritza la tramitació telemàtica degut a la situació provocada per la COVID-19

El Consell Comarcal ha obert el període per presentar les sol·licituds d'ajuts per a despeses escolars del curs 2020-21. En aquesta convocatòria es mantenen els criteris del curs anterior si bé, com a novetat,i adaptant-se a la situació actual provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, es podran presentar les sol·licituds per via telemàtica; així s'evitarà el desplaçament de les famílies.

Les ajudes van dirigides a l'alumnat que comprèn els cicles infantil, de primària i ESO empadronats a qualsevol municipi de la comarca. Aquestes ajudes estan destinades a cobrir despeses escolars com poden ser els llibres de text, el material escolar o la reutilització de llibres.

A la sol·licitud s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:

  • DNI de tots els membres de la família.
  • Renda del 2019 o, si no escau, la documentació que pugui acreditar els ingressos familiars.
  • En cas de separació, s'haurà de presentar la sentència amb limport actualitzat de la pensió d'aliments.
  • Per acreditar la despesa, és necessari el pressupost segellat de la llibreria o establiment.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per poder presentar la sol·licitud cal que us descarregueu el model pertinent al web del Consell Comarcal del Solsonès a l'enllaç següent:

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccsolsones/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/ajut-individual-per-a-despeses-escolars-185

Un cop omplert el formulari, cal que l'envieu per la seu electrònica de l'ens adjuntant-lo a la instància genèrica que trobareu a:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=978&FIL_WTXIDTRAM=28B7A8520D26412DAC26BC457211A9E6&INF_WTXNOMTAB=FINSGENER&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSGENER&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica

Per poder accedir a la instància genèrica cal que us identifiqueu amb un certificat digital.

Trobareu els diferents sistemes d'identificació acceptats per l'aplicació a l'adreça següent:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes-didentificacio-digital/

El termini per a presentar la sol·licitud és el 31 de juliol.

En cas excepcional, quan no es disposi de mitjans per poder fer la sol·licitud telemàticament, cal que demaneu cita prèvia telefonant als Serveis Socials Bàsics del Solsonès (973 48 32 34).

Mapa Web