Dimarts, 29 De Setembre De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Notícies

16/06/2020

Ja es poden presentar les sol·licituds d’ajuts de transport i menjador escolar de cara al curs 2020 - 2021


Degut a la situació actual provocada per la COVID19 caldrà presentar-los per via telemàtica

El Butlletí Oficial de la Província (número 11 de 10 de juny) ja ha publicat les bases reguladores dels ajuts de transport i menjador escolar pel curs 2020-2021 les quals mantenen els criteris del curs anterior diferenciant entre els ajuts obligatoris, els no obligatoris i els post obligatoris.

Com a novetat, i adaptant-nos a la situació actual provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, ÚNICAMENT es podran presentar les sol·licituds per via telemàtica, evitant així el desplaçament de les famílies. A més a més, només caldrà enviar la sol·licitud sense adjuntar cap document, ja que serà el Consell Comarcal qui cercarà la informació o us la reclamarà a posteriori. En el cas d'aquelles famílies que demanin l'ajut per PRIMERA VEGADA, sí que hauran d'adjuntar còpia dels DNI de tots els membres de la unitat familiar.

Per poder presentar la sol·licitud cal que us descarregueu el model pertinent (en funció de la convocatòria a la qual us acolliu) al web del Consell Comarcal al següent enllaç:

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccsolsones/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/convocatoria-d-ajuts-de-transport-i-menjador-escolar-curs-2020-21-184

Un cop omplerta cal que l'envieu per la seu electrònica de l'ens adjuntant-la a la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica d'aquest organisme:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=978&FIL_WTXIDTRAM=28B7A8520D26412DAC26BC457211A9E6&INF_WTXNOMTAB=FINSGENER&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSGENER&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica

Per poder accedir a la instància genèrica cal que us identifiqueu amb un certificat digital.

Trobareu els diferents sistemes d'identificació acceptats per l'aplicació a la següent adreça:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes-didentificacio-digital/

El termini per a presentar les sol·licituds és el 15 de juliol.

En cas excepcional, quan no es disposi de mitjans per poder fer la sol·licitud telemàticament, es podrà demanar cita prèvia telefonant al Consell Comarcal del Solsonès (973 48 20 03).

Mapa Web