Dissabte, 16 De Gener De 2021

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

El Palau Llobera

Palau de Llobera

Foto

1411. Es funda l'Hospital de Llobera, edifici que fa construir la senyora Francisca Llobera, descendent dels nobles senyors de Falchs i dels vescomtes de Cardona. Serveix, sobretot, d'asil de pobres i vells.

1614. En pren possessió l'orde dels dominics, i el converteix en col.legi on s'ensenya filosofia i teologia a estudiants del Principat de Catalunya. Pren el nom de Col.legi de Sant Miquel. Alhora serveix de convent dels dominics.

1620. Es crea la Universitat Literària de Solsona, organisme agregat al Col.legi i dirigit pels pares de l'orde dels predicadors. A partir d'aquesta data es fan diverses modificacions i canvis interns de l'edifici.

1717. Felip V suprimeix la Universitat Literària de Solsona, i crea la de Cervera. En el Col.legi es continua ensenyant.

1821. Se suprimeix el convent dels dominics a causa de la persecució religiosa dels governs liberals.

1837. Els carlistes converteixen el Col.legi en l'Hospital de Sang.

1838. S'inaugura la Universitat Carlista a l'exconvent dels pares dominics. El mateix any, amb l'entrada a la ciutat dels cristins, es trasllada aquesta Universitat al monestir de la Portella.

1846. S'hi instal.la el Seminari.

1897. El Seminari Menor se separa de l'edifici dels Llobera i es trasllada al Col.legi de Sant Magí (edifici del Seminari actual).

1909. El Seminari Major es trasllada a l'edifici on es troba el Menor. L'edifici dels Llobera es destina a escola de primeres lletres.

1912. S'hi instal.len novament els pares dominics, fins a l'any 1929.

1929. Es funda l'Escola del Sagrat Cor, regida pels germans de les escoles cristianes. Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) se suspèn l'ensenyament, però passada la guerra es torna a reprendre, a càrrec del bisbat. Es converteix en escola parroquial.

1989. El Consell Comarcal del Solsonès compra al bisbat l'edifici i comença una primera fase de restauració.

1989. En fer l'enderrocament del mur de l'antiga capella, que actualment és el fons de la sala de plens, es troben restes de les despulles dels dominics i, en data 21/2/1992, es traslladen a aquest nou emplaçament.Mapa Web